Naszymi klientami są:

wszyscy poszkodowani w wypadkach przy pracy za które odpowiedzialność ponosi pracodawca

wszyscy poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych (kierowcy, pasażerowie a także piesi i rowerzyści którzy sami nie byli sprawcami wypadku

wszyscy poszkodowani którzy na skutek błędów medycznych doznali strat finansowych i emocjonalnych.

bliscy tych wszystkich, którzy ponieśli śmierć we wszystkich wymienionych wyżej przypadkach, a nie byli ich sprawcami